با دستور معاون اول رییس جمهور تمامی شرکت های دولتی موظف به کاهش هزینه در بخش های مختلف شده و در این راستا هرگونه سفر ..

ادامه خبر