ایکوپرس- باتصويب قيمت جديد خودرو رانا از سوي سازمان حمايت از مصرف كننده، صدور دعوت نامه براي اولويت هاي مهرماه اين خودرو آغاز شد.عبدالله بابايي معاون بازاريابي و فروش گروه صنعتي ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت: صدور دعوتنامه براي اولويت هاي مهر ماه آغاز شده است.
وي ادامه داد: قيمت جديد اين خودرو 21 ميليون و 500 هزار تومان تعيين شده است. معاون بازاريابي و فروش گروه صنعتي ايران خودرو با اشاره به اينكه در مرحله اول مبلغ 10 ميليون تومان از متقاضيان اين خودرو دريافت شده است، خاطرنشان ساخت: در اين طرح سود مشاركت نيز از مبلغ كل كسر خواهد شد. بابايي تاكيد كرد: طبق برنامه ريزي انجام شده افرادي كه مابه التفاوت مبلغ خودرو را پس از صدور دعوت نامه واريز كنند، طبق اولويت خودرو خود را تحويل مي گيرند. وي از برنامه ريزي دقيق براي تحويل اولويت هاي ماه هاي آينده خبر داد و افزود: با توجه به پيش فروش هاي انجام شده خودرو فوق سر موعد به مشتريان تحويل مي شود. معاون بازاريابي و فروش گروه صنعتي ايران خودرو يادآور شد: با افزايش توليد اين خودرو در سال آينده نيز روش هاي فروش متنوع تري براي مشتريان گرامي ارائه مي كنيم.
دعوت نامه ,براي, مشتریان, خودرو ,رانا