مصوبه افزایش حداكثر 20 درصدی قیمت خودروهای داخلی در شرایطی ابلاغ شده است كه طبق نظر اعضای كمیته قیمت گذاری خودرو، افزایش قیمت ها شامل خودروهای پیش فروش شده تا تاریخ دوازدهم مهرماه نخواهد شد.
طبق ابلاغیه سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به شركت های ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو، این شركت ها حق ندارند قیمت خودروهایی كه قبل از تاریخ دوازدهم مهرماه (روز برگزاری جلسه كمیته قیمت گذاری خودرو و تصویب قیمت های جدید) پیش فروش كرده اند را افزایش دهند. البته این ابلاغیه شامل خودروهای پیش فروشی می شود كه در قرارداد آنها قیمت قطعی تحویل خودرو ذكر شده باشد.خودروسازان ملزم شده اند خودروهای پیش فروش شده با قیمت قطعی تا تاریخ دوازدهم مهرماه را با نرخ های سابقی كه شامل افزایش قیمت های جدید نمی شود، تحویل مشتریان دهند. در مصوبه افزایش قیمت ها كه به خودروسازان ابلاغ شده، جمله "خودروهای پیش فروش شده تا تاریخ دوازدهم مهرماه 1391 می بایستی با نرخهای قبلی عرضه شود" قید شده است.در صورت تخلف خودروسازان از این ابلاغیه مشتریان میتوانند شكایت خود را به سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها ارائه كنند.