در حالی که بسیاری از متقاضیان طرح ملی مسکن در شهرها و استان های مختلف از ثبت نام جا مانده اند، وزیر راه و شهرسازی از امکان باز شدن ...

ادامه خبر