فاز 4 ثبت نام طرح ملی مسکن در 74 شهر 5 استان کشور از ساعت 10 صبح امروز آغاز شد. قرار است پروسه ثبت نام این طرح تا 30 آذرماه در 2 فاز دیگر انجام شود.

ادامه خبر