صادرات آلمان پس از چند ماه رکود بار دیگر سیری صعودی پیش گرفت و در ماه اکتبر 2019 رکوردی تازه به جای گذاشت. به ویژه افزایش ...

ادامه خبر