مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور شمار پناهنده های مجاز داخل کشورمان را ۱.۵ میلیون نفر اعلام کرد.

ادامه خبر