آمریکا در طراحی اسلحه هایپرسونیک تا آخرین دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.

ادامه خبر