ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری به یک متر رسید.

ادامه خبر