گزارش های تأیید نشده از وقوع یک حمله موشکی به مناطق مجاور فرودگاه بین المللی بغداد در ساعات ابتدایی روز دوشنبه خبر می دهند.

ادامه خبر