دولت در لایحه بودجه سال 99 مبلغ وام ازدواج را 30 میلیون تومان برای هر یک از زوجین تعیین کرد.

ادامه خبر