سارقی که با همدستی فردی دیگر اقدام به سرقت یک دستگاه سواری پژو۲۰۶ با وجود دو سرنشین خانمش کرده بود، دستگیر شد.

ادامه خبر