در حالی معاونت مسکن و ساختمان از ثبت نام طرح ملی مسکن در شهرهای جدید تهران خبر داده بود که معاون وزیر راه از حذف یکی از این شهرها در طرح مذکور خبر داد.

ادامه خبر