مدیرعامل بانک سپه از تدوین 94 پروژه برای اجرای مطلوب طرح ملی ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح خبر داد.

ادامه خبر