شهردار پیشین تهران برای حضور در مجلس یازدهم در انتخابات ثبت نام کرد.

ادامه خبر