سايپا با هدف تنظیم بازار و شكستن حباب قيمت ها، طرح فروش فوري و اعتباري پرايد 131 را در روز یکشنبه 17 آذرماه اجرا مي كند.

ادامه خبر