طی یک سال گذشته طرح های متنوع پیش فروش خودرو توسط شرکت های خودروساز به صورت اعتباری و تحویل فوری جهت تنظیم بازار ...

ادامه خبر