رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که در چند روز اخیر مردم و جوانان اصرار داشتند که در انتخابات ثبت نام کنم اما احساس می کنم که خارج از مجلس بهتر می توانم کمک کنم.

ادامه خبر