خودروهاي مگان، ماکسیما و تیانا كه وظيفه نقل و انتقال ميهمانان اجلاس سران جنبش عدم تعهد را برعهده داشتند به قيمتهاي پايه 45، 65 و 85 میلیون تومان به مزايده گذاشته شدند. مسوولان شركت پارس خودرو اعلام كرده اند كه براي جلوگيري از ايجاد هرگونه رانت، تمام كاركنان اين شركت و بستگان درجه یک آنها از حضور در این مزایده منع شده اند.مرتضی نوازنی معاون بازرگانی شركت پارس خودرو اظهار كرد: شرکت پارس خودرو 800 دستگاه خودرو دست دوم که 646 دستگاه آن از خودروهای مگان، ماكسيما و تيانا استفاده شده در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد است را در مزایدهاي عمومی عرضه كرده است.
وي ادامه داد: این خودروها به مدت 2 هفته در اجاره نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته و پس از آن به شرکت پارس خودرو برگردانده شد. اين شرکت نیز پس از دریافت و بررسی شرایط خودروها تصمیم گرفت مزایدهای عمومی را برای فروش 646 دستگاه از خودروهای مذکور برگزار کند. نوازنی برگزاري این مزایده را برای خرید عموم مردم و با هدف ایجاد فرصتی مساوی برای خریداران دانسته و خاطرنشان كرد: بر اساس صورت جلسه داخلی اين شرکت هیچ یک از کارکنان پارس خودرو یا بستگان درجه یک آنها حق حضور در این مزایده را ندارند. وي ادامه داد: این خودروها بر اساس نظر کارشناسی قیمت گذاری شده اند. بيشتر این خودروها کمتر از 1000 کیلومتر کاركرد داشته و با توجه به آنكه تاکنون فاکتور و پلاک نشده اند، خودرويي نو و دست اول محسوب می شوند. معاون بازرگانی پارس خودرو با رد شایعات مطرح شده درباره حضور این خودروها در ناوگان نیروی انتظامی و یا نهادهای دیگر گفت: به جز 60 دستگاه خودرو تیانا که نهاد ریاست جمهوری تمایل به خرید آنها داشته و مذاکراتي نيز در اين خصوص صورت گرفته، تمامی خودروها براساس قرارداد اولیه به اين شرکت بازگردانده شده و پارس خودرو با برگزاري مزایده عمومی این خودروها را به طور کامل در اختیار خریداران قرار خواهد داد. وی مدت برگزاری این مزایده را از روز شنبه، پانزدهم ماه جاري تا سه شنبه هجدهم مهرماه ذكر كرده و افزود: خودروهای حاضر در مزایده جهت بازدید در ضلع جنوبی شرکت پارس خودرو در معرض دید خریداران و متقاضیان قرار گرفته است. پس از گذشت 10 روز نتیجه مزایده مشخص و به مرور تحویل برندگان خواهد شد.