به اطلاع مشتریان گروه بهمن میرساند، با توجه به محدودیت های ایجاد شده در تامین و توقف تولید خودروی هاوال به واسطه تحریم های ...

ادامه خبر