در حال حاضر اکثر دلالان خودرو که در یک ماه اخیر اقدام به خرید محصول کرده اند، هم اکنون با نبود مشتری مواجه شده اند و ...

ادامه خبر