بر اساس ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در ۶ ماهه اول سال ۹۸، شرکت مدیران خودرو باز هم موفق به کسب رتبه نخست در ارزیابی میزان رضایت مشتریان شد.

ادامه خبر