ماشین جدید رهبر کاتولیک های جهان یک شاسی بلند ارزان ساخت رومانی است. کارخانه داچیا،  زیرمجموعه رنو، هفته گذشته این ماشین را که براساس ...

ادامه خبر