بازار مالی - بانک مرکزی، نرخ دلار مبادله ای در اتاق ارز را برای داد و ستدهای امروز 25550 ریال اعلام کرد که در مقایسه با نرخ روز گذشته 100 ریال پایین تر است.همزمان سایر ارزهای مورد مبادله در اتاق ارز به جز وون کره جنوبی که دچار ثبات قیمت است، امروز شاهد کاهش بها هستند. هر یورو نیز 254 ریال کاهش قیمت را تجربه کرد.گفتنی است، امروز روبل روسیه از فهرست نرخ های اعلام شده بانک مرکزی برای مبادله در اتاق ارز خارج شده و قیمتی برای آن اعلام نشده است.


جدول تازه ترین نرخ های این اتاق بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است: