مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: هم اکنون 800 هزار درخواست تولید کارت سوخت داریم در حالی که ظرفیت تولید ...

ادامه خبر