سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: ذخیره شدن سهمیه های بنزین فقط مختص به سواری های شخصی و موتورسیکلت ها است.

ادامه خبر