رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به ثبات دوماهه و روند کاهشی قیمت ها گفت: علیرغم بارندگی های اخیر و کاهش حمل دام، قیمت گوشت ...

ادامه خبر