یک نماینده مجلس گفت: امروز سه دهک بالا ۱۶ برابر دهک های پائین بنزین مصرف می کنند و این اختلافات وحشتناک است.

ادامه خبر