اگر تا به حال بازي Under Ground كه از محصولات شركت EA مي باشد را بازي كرده باشيد، در مسابقات درگ اگر دنده را خيلي دير تعويض كنيد عبارت (Blown Engine) در صفحه نمايشگر شما ظاهر ميشود. در اين لحظه خودروي شما متوقف شده و ديگر قادر به حركت نخواهد بود.اين عبارت در معني لغوي به مفهوم انفجار و سوختن موتور مي باشد. اما در نظر بسياري اين سئوال پيش مي آيد مگر امكان دارد كه يك موتور احتراق داخلي بسوزد؟! وسيله برقي يا موتور الكتريكي شايد دچار سوختگي بشود ولي براي يك موتور اتومبيل ممكن است چنين اتفاقي بيافتد؟ در جواب اين سئوال بايد بگويم سوختن موتور يك اصطلاح عاميانه است كه در بين تعميركاران و مردم رواج پيدا كرده است.
اصطلاح علمي و درست آن گيرپاژكردن و قفل شدن پيستون درون سيلندر است. اما چرا و به چه دليلي امكان دارد اين اتفاق بيافتد؟ يكي از مهمترين دلايلي كه باعث گيرپاژ موتور ميشود، عدم روغنكاري درست سيلندر ميباشد. چراغ روغن را اگر در صفحه كيلومتر مشاهده كرده باشيد، گواه اين مساله است. پيستون و رينگهاي دور آن در داخل سيلندر حركت ميكنند اما اگر روغن مابين آنها نباشد، مطمئناً در كسري از ثانيه در اثر اصطكاك و گرماي ناشي از آن پيستون درون سيلندر گير كرده و قفل ميشود.

روغن كاري ديواره سيلندر به دو نحو انجام ميشود: 1- در اثر برخورد ميللنگ به روغن داخل كارتل 2- در اثر مجاري روغن و اويل پمپ (پمپ روغن. اما گاهي اين روغن كاري به درستي انجام نميشود، دليل اين مساله هم ميتواند عوامل مختلفي باشد. يكي از مهمترين دلايل آنها كاهش سطح روغن داخل موتور مي باشد. وقتي روغن به حد لازم درون كارتل وجود نداشته باشد، اويل پمپ نميتواند به درستي مجاري روغن تغذيه كرده و بسياري از قسمت ها آسيب مي بينند. يكي از مهمترين قسمت هايي كه در مرحله اول در اثر كاهش فشار روغن آسيب ديده و خراب ميشوند، ياتاقان ها هستند. ميل لنگ بر روي اجزايي به نام ياتاقان چرخش ميكند، اما چرا روغن نقش اساسي در اين ميان دارد؟ وقتي ميل لنگ روي ياتاقان چرخش مي كند، در واقع اين محور روي سطح ياتاقان گردش نمي كند بلكه روي لايه اي نازك از روغن به گردش خود ادامه ميدهد. اگر براي چند ثانيه ميللنگ روي سطح ياتاقان بچرخد، ياتاقان به سرعت خراب شده و سطح آن كه لايه اي حساس داشته خراب ميشود. پس هميشه بايد بين ياتاقان و ميل لنگ لايه اي نازك از روغن وجود داشته باشد. اين لايه نازك روغن در تمامي قسمت هاي موتور كه اصطكاك فلز با فلز وجود دارد، وجود داشته و از اين اصطكاك جلوگيري مي كند.پيستون و رينگ هاي آن نيز كه درون سيلندر حركت مي كند، بر روي سطحي از روغن حركت ميكند. در حقيقت بين رينگ هاي كمپرس و ديواره سيلندر لايهاي روغن وجود دارد كه اين حركت و رفت و برگشت پيستون درون سيلندر را امكان پذير مي سازد. در زير رينگهاي كمپرسي، رينگ روغن وجود دارد. نقش اين رينگ نيز جمع كردن روغن از ديوار سيلندر می باشد. شايد اين سوال به وجود آيد كه چرا بايد، روغن جمع شود؟! جمع كردن روغن از ديواره سيلندر به خاطر جلوگيري از سوختن آن در مرحله احتراق ميباشد. وقتي پيستون رو به پايين حركت ميكند روغن بايد كاملاً از ديواره سيلندر پاك شود. چون در اثر انفجار سوزانده شده و ميزان آن در مدت زماني بسيار كوتاه كاهش پيدا ميكند. در اين حالت گفته ميشود خودرو روغن سوزي دارد.

وقتي رينگ هاي روغني در اثر دلايل مختلف خراب شده و نتوانند وظيفه خود را به خوبي انجام دهند، روغن در مرحله احتراق سوزانيده شده و از مسير اگزوز خارج ميشود. در اين حالت دود خودرو كمي چرب بوده و به سفيدي و در بعضي مواقع به رنگ آبي متمايل است. اين عيب اگر برطرف نشود و در درازمدت همانطور باقي بماند، مطمئناً باعث سوختن موتور و اصطلاحاً گيرپاژ آن ميشود. اما يكي ديگر از دلايلي كه باعث سوختن موتور ميشود، عدم رفع گرما از آن ميباشد. وقتي گرماي اصطكاك موتور و اجزاي آن توسط سيستم خنك كاري دفع نشود مطمئناً اين گرما باعث انبساط اجزاي موتور شده و در مدت زماني كوتاه باعث گير كردن آنها درون يكديگر و خرابي آنها ميشود. اما چه شرايطي اين عيوب را ايجاد ميكند. يكي از مهمترين عوامل ايجاد اين عيوب رانندگي با دور موتور بالا ميباشد. دور موتور وقتي به حد بالايي ميرسد (مخصوصاً محدوده قرمز) اجزا و قطعات موتور تحت فشار و تنش بالايي كار ميكنند. در نتيجه امكان بروز عيب در آنها بسيار زياد ميشود. البته راندن موتور در دور بالا در زمان هاي كوتاه و با رعايت بعضي نكات آن هم در دفعات محدود براي خودرويي كه موتور آن سالم است عيبي به وجود نمي آورد. ولي حركت دائم با اين دور موتور و قرار دادن موتور تحت تنش و فشار بالا يقيناً در مدت زمان بسيار كوتاه، موتور خودرو را از تنظيمات اوليه خارج كرده و آن را دچار عيب و اشكال ميكند. پس به اولين نكته اي كه ميتوان اشاره كرد رانندگي صحيح و مناسب است. گيربكس هاي جديد و هوشمند كه تيپترونيك ناميده ميشوند و حدود 5 تا 6 سالي است كه روي انواع خودروها نصب ميشوند، از رسيدن دور موتور به محدوده قرمز جلوگيري و به صورت خودكار دنده را افزايش ميدهند. نكته بعدي كنترل سطح مايعات موتور به صورت مرتب است. ميزان آب و روغن موتور را حداقل هر دو يا سه روز يك بار چك كنيد. اين مساله در خودروهاي ارزان قيمت كه تكنولوژي ساخت پايينتري دارند بايد حتماً رعايت شود. مخصوصاً پرايد كه پرفروش ترين خودروي توليد داخل ميباشد. ابتدا فول روغن را بيرون كشيده و بار اول آن را تميز كنيد. سپس آن در جاي خود قرار داده و دوباره بيرون بكشيد، سپس ميزان روغن را كنترل كرده و حد آن را بسنجيد. هميشه حد روغن بايد تا آخرين خط و بسيار نزديك به حرف «F» باشد. سپس درب رادياتور را باز كرده و ميزان آب آن را نيز كنترل كنيد. منبع سر زير آب رادياتور را نيز كنترل كرده و نگاهي بياندازيد. تمامي اين اعمال بايد زماني انجام شود كه خودرو خاموش بوده و چند ساعت از خاموش كردن آن ميگذرد. در هنگام رانندگي نيز تنها حواستان به كيلومترشمار و دورشمار نباشد. گاهي آمپر آب را نيز چك كرده و نگاه كنيد. چراغ روغن را نيز نگاه كرده و هميشه مواظب آن باشيد. به محض روشن شدن خودرو را متوقف كرده و آن را پس از چند لحظه و پايين آوردن دمايش خاموش كنيد. سوختن موتور و گيرپاژ كردن آن شايد عيبي باشد كه كمتر از ساير عيوب اتفاق بيافتد ولي اگر اين عيب رخ دهد هزينه نسبتاً سنگيني براي شما ايجاد كرده و خودرو را از حالت اوليه خارج ميكند. رانندگي صحيح، كنترل سطح مايعات موتور، (آب و روغن و روغن ترمز) ميتواند علاوه بر افزايش عمر موتور از بروز انواع عيوب مثل خرابي موتور و يا جلوبندي جلوگيري كند. استفاده از روغن مناسب، تعويض به موقع آن و كاركرد بهينه آن نيز ميتواند تاثير بسزايي در افزايش طول عمر موتور و جلوگيري از بروز انواع عيوب بگذارد.