يكي از مهمترين قسمتها در موتور، سرسيلندر مي باشد. اين قطعه كه مي توان گفت بزرگترين قطعه موتور بعد از بلوك موتور است از اجزاي مختلف تشكيل شده. سوپاپ ها، اجزاي آنها، ميل اسبك، ميل بادامك، اتاق احتراق و ... همگي اجزايي هستند كه در يك سرسيلندر قرار دارند. اما سرسيلندر هميشه روي واشري نازك ولي بسيار مهم قرار داشته كه آب بندي بين اين قطعه و بلوك موتور را ايجاد مي كند.واشرها در موتورهاي احتراق داخلي دنياي بسيار وسيع و پهناوري دارند كه در مكان هاي مختلف استفاده هاي مختلفي از آنها مي شود.
در گيربكس، در موتور در گلويي اگزوز و ... همگي مكان هاي استفاده از انواع مختلف واشر ميباشند. ولي ميتوان به جرأت گفت بزرگترين و مهمترين واشر مورد استفاده در موتور، واشر سرسيلندر است. اين واشر كه بين سرسيلندر و بلوك موتور قرار مي گيرد، وظيفه داشته كه آببندي بين اين دو قطعه را ايجاد كرده و درزبندي مناسبي ايجاد كند.اما براي عدهاي اين سئوال پيش مي آيد كه چرا آببندي اين ناحيه اين قدر اهميت دارد؟ مجاري آب و روغن موتور نه تنها در بلوك سيلندر، بلكه در سرسيلندر نيز جريان دارد. اما اين مجاري در ناحيه سرسيلندر جدا ميشود. براي جلوگيري از مخلوط شدن آب و روغن در ناحيه اتصال سرسيلندر به سيلندرها از اين واشر استفاده ميشود. واشر سرسيلندر واشري است از جنس مخصوص كه مي تواند گرماي نسبتاً زيادي را تحمل كند. علاوه بر اين مساله، درزبندي خوبي را نيز ايجاد كرده و باعث جلوگيري از قاطيشدن مايعات موتور ميشود، همچنين فشار احتراق را نيز حفظ كرده و از نشت آن به بيرون جلوگيري ميكند. اين واشر را ميتوان يك جان فدا در موتورهاي بنزيني نيز نام برد. با بالا رفتن دماي موتور به علت خرابي و معيوب بودن سيستم خنك كاري، دماي سرسيلندر نيز به علت تماس داشتن با موتور، افزايش مي يابد. در اين حالت قطعات زيادي تحت تاثير قرار گرفته و امكان آسيب ديدن را دارند. سوپاپ هاي دود كه در جريان دود گرم و داغ خروجي گرفته اند، مستعد سوختن هستند، همچنين ساير قطعات نيز مي توانند در اثر بالا رفتن دمايشان تغيير شكل داده و خراب شوند. اما در اين مرحله اولين قطعه اي كه ميسوزد و از سوختن ساير قطعات جلوگيري مي كند، واشر سرسيلندر است.

اين واشر در اين شرايط سوخته و خاصيت خود را از دست ميدهد. در نتيجه آب بندي بين سيلندر و سرسيلندر از بين رفته و آب و روغن قاطي ميشود. اصطلاح آب و روغن قاطي كردن از اين جا ريشه مي گيرد. اين عيب نيز عوارض زيادي دارد. آب رادياتور چرب شده و ذرات روغن كاملاً در آن ديده ميشود. اگر وضع به همين شكل ادامه پيدا كند آب رادياتور كاملاً چرب شده و حالت شيري رنگ به خود ميگيرد، روغن نيز ديگر توان روغنكاري و روان كاري موتور را نداشته و خاصيت خود را از دست ميدهد. اينجاست كه فرد بايد به فكر تعويض واشر سرسيلندر بيافتد. قبل از تعويض اين واشر، بايد عيب خودرو نيز برطرف شود تا دوباره اين مشكل پيش نيايد. بعد از بازكردن سرسيلندر بايد اين واشر تعويض شود. حال ممكن است به علت جداگانه اي سرسيلندر باز شده باشد، ولي اين واشر در اثر حرارت و فشار خاصيت خود را از دست داده و بايد تعويض شود.اين واشر بايد روي سطحي كاملاً صاف و تميز نيز قرار بگيرد. به همين دليل اكثر تعميركاران سطح سيلندر را با سنگ مخصوصي تميز كرده و كاملاً صاف و صيقلي ميكنند. سطح سرسيلندر نيز جدا از اين قاعده نيست و درست به همين روش تميز ميشود. جنس اين واشر از مهمترين خصوصيات آن است به گونه اي كه بايد بتواند گرما و حرارت و فشار را نيز به خوبي تحمل كند و تغيير حالت ندهد. اكثر تعميركاران سطح واشر را آغشته به چسب مخصوصي مي كنند كه اين چسب در بهتر شدن عمل آب بندي و دفع حرارت موتور، تاثير بسزايي دارد. اگر بخواهيم نگاهي كلي به اين واشر بياندازيم ميتوان گفت بزرگترين واشر مورد استفاده در موتور است كه نقش اساسي و مهمي را بر عهده دارد. از آسيب ديدن ساير قطعات جلوگيري كرده و مي تواند در قدرت مفيد موتور تاثير بسزايي بگذارد. واشر سرسيلندر هر خودرويي به صورت استاندارد در بازار يافت مي شود و ميتوان آن را به راحتي تهيه كرد. اميدوارم تا هيچ موقع نياز به تعويض اين واشر پيدا نكنيد. اگر هم زماني نياز پيدا كرديد سريعاً اقدام به انجام اين كار كنيد.