ابولفضل پورعرب...!!!چه به سرت آمدمرد ؟ مارو ببخش که حواسمون پرت قیمت سکه و دلار بود و سوپر استار کشورمون رو فراموش کردیم...ابولفضل دوست داشتنی ما درگیر بیماری سرطان شده... دعا فراموش نشود .