همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز در بازار تهران، قیمت هر ریال عربستان هم در مدینه منوره به یک هزار تومان افزایش یافته که این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید زائران ایرانی و نگرانی فروشندگان کالاها در این شهر شده است. همزمان با نوسانات شدید قیمت ارز در ایران، افزایش غیرمنتظره "ریال عربستان" زائران ایرانی را در مکه و مدینه منوره غافلگیر کرده است.در روزهای اخیر و با ورود تعداد قابل توجهی از زائران ایرانی به مدینه منوره، قیمت هر ریال عربستان در بازارهای رسمی و غیر رسمی تا مرز یک هزار تومان افزایش یافته است.این در حالی است که در مراسم حج سال گذشته هر ریال عربستان حدود 350 تومان ارزش داشت و خرید با ریال عربستان برای زائران ایرانی دارای صرفه اقتصادی بالایی بود.
با این وجود، در سال جاری با افزایش 3 برابری قیمت هر ریال عریستان سعودی در مقایسه با سال گذشته، قدرت خرید زائران ایرانی به شدت کاهش یافته است.گزارش میدانی از بازارچه های خرید شهر مدینه منوره نشان می دهد که در چند روز گذشته افزایش قیمت هر ریال عربستان به 1000 تومان منجر به کاهش خرید زائران ایرانی شده است.در حال حاضر، قیمت یک لباس درجه دو بچه گانه چینی در بازار و فروشگاه های مدینه حدود 10 تا 15 ریال عربستان است. به عبارت دیگر، یک زائر ایرانی برای خرید این لباس باید معادل 10 تا 15 هزار تومان هزینه کند در حالی که ارزش این لباس در بازار تهران کمتر از 7 هزار تومان برآورد می شود.از سوی دیگر، با کاهش ارزش ریال ایرانی، برخی فروشندگان محلی و برخی از فروشگاه ها که تا سال های قبل به جای ریال عربستان برای فروش کالا از دریافت تومان ایرانی استقبال می کردند، در سال جاری از معامله و فروش کالا با تومان ایرانی خودداری می کنند.در همین حال، کاهش ارزش ریال ایرانی و افزایش تصاعدی قیمت ریال عربستان سعودی نگرانی و ناراحتی فروشندگان مهاجر و خارجی شاغل در بازار مکه و مدینه منوره را هم به همراه داشته است.


منبع : ایران جیب