تداوم فعالیت صرافان در میدان و خیابان فردوسی
اغلب صرافی های میدان و خیابان فردوسی به کسب و کار خود مشغول هستند.برخی رسانه ها از پایین آمدن کرکره صرافی های میدان فردوسی یا عدم فعالیت آن خبر داده بودند که مشاهدات چنین خبری را تایید نمی کند.بررسی های انجام شده نشان می دهد که اغلب صرافی ها باز بودند و فعالیت می کردند. در این بین تنها چهار صرافی کرکره مغازه خود را تا نیمه پایین آورده بودند ولی سایر صرافی ها کاملا باز بوده و به کسب خود مشغول بودند.نوسانات نرخ دلار از سال 57 تا به امروز را در نمودار زیر مشاهده می نمایید :