یک کارشناس حقوق بانکی از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن کلیه بانک ها از اول آبان 98 مکلف به رفع سوءاثر از چک های ...

ادامه خبر