قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه تحت تاثیر تداوم نگرانی ها نسبت به چشم انداز اقتصادی جهانی و تاثیری که روی تقاضا برای نفت خواهد داشت، کاهش پیدا کرد.

ادامه خبر