حسین فریدون که ۲۴ مهر برای تحمل محکومیت ۵ ساله اش راهی زندان اوین شده بود گویا ساعتی بعد،قبل از اینکه در زندان مستقر شود، به مرخصی رفت.

ادامه خبر