صد و چهارمین مرحله یارانه نقدی بامداد پنجشنبه 25 مهرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود.

ادامه خبر