اتومبیل کوپه به خودرویی می گویند که دو درب داشته و معمولاً سقفی شیب دار دارد. اولین نمونه از کوپه های جهان یک کالسکه اسبی ...

ادامه خبر