مهاجرت احتمالي دو خواننده پاپ ایرانی .طبق شنیده ها محسن چاووشی قصد دارد برای همیشه ایران را ترک کند و عطای موسیقی داخلی را به لقایش ببخشد و کارش را در خارج از کشور پیگیری نماید. اگرچه این تصمیم در نظر اول کمی ناگهانی به نظر مي رسد، اما ریشه آن را در رابطه محسن با هوادارانش مي توان جستوجو کرد.
چاووشی چند ماهی ميشد که از غار تنهایی خود بیرون آمده بود و با حضور در دنیای اینترنت به صورت مستقیم با مخاطبانش در ارتباط بود و با آنها گفتوگو ميکرد اما انگار انتظارات نابجای مخاطبینش از او باعث ایجاد کدورت شده است و محسن که همیشه بهترین ها را برای مخاطبینش آرزو مي کرد انگار کاسه صبرش لبریز شده و تصمیم به مهاجرت گرفته است. وقتی با چاووشی تماس گرفتیم تا صحت و سقم این این ماجرا را از زبان خودش جویا شويم محسن گفت: «فعلا دوست ندارم در این مورد صحبت کنم، ميخواهم در آرامش باشم و ترجیح ميدهم در حال حاظر اظهار نظری در این باره نداشته باشم.»چاوشی فعلا قصد دارد در این باره سکوت کند اما باید دید در روزهای آینده آقای چاووشی در نهایت چه واکنشی درمورد این ماجرا خواهد داشت. از سوی دیگر خبر رسید که علی پهلوان خواننده خوب کشورمان که با حضور در گروه آریان به اسم و رسم خوبی دست پیدا کرده بود قصد دارد برای همیشه ایران را ترک و به کانادا مهاجرت کند.پهلوان که این روزها درگیر انجام کارهای نهایی جدیدترین آلبوم گروه محبوب آریان است از قرار معلوم مانند محمدرضا گلزار، نینف امیرخاص، سحر کاشمری و برزو بدیهی عزم جدایی از گروه آریان را در سر دارد و قصد دارد به همراه همسرش زندگی خود را در خارج از کشور ادامه دهد. با توجه به تصمیم پهلوان که به نوعی سرپرست گروه آریان هم محسوب ميشود به نظر ميرسد آلبوم بعدی آریان، آخرین آلبوم آریان خواهد بود و بعد از این باید به نبودن آریانی ها عادت کنیم. پیش از این پیام صالحی هم با انتشار آلبومی انفرادی شایعه جدایی خود را از گروه آریان تقویت کرده بود.