اتحادیه اروپا سالانه میلیاردها یورو کمک های عمرانی به کشورهای عضو می پردازد. دیوان محاسبات اتحادیه اروپا می گوید در سال ...

ادامه خبر