پایگاه اطلاع رسانی ایران جیب جدیدترین قیمت خودروهای چینی در بازار ایران را اعلام کرد .