در اختیار داشتن مکانی برای کسبوکار و کسب درآمد بسیار ارزشمند است زیرا م یتواند تا یک عمر معاش یک فرد را تامین کند! موضوع و معضل اصلی اما در اختیار داشتن یک مکان یا مغازه برای کسب درآمد است و خریدن مغازه این روزها بسیار دشوار شده است.دلیل سخت بودن خرید مغازه، قیمت های نجومی و بالای مغازه ها در تهران است. پس آنچنان دور از ذهن نیست که بگوییم این روزها دیگر محل کسب وکار را به راحتی به کسی نمی دهند و تنها با قیمت های نجومی حاضر به فروش مغازه می شود.
این موضوع را به راحتی میتوان از قیمت مغازه های زیر 15 متر، که بازاری ها به آن «زیرپله» می گویند متوجه شد. آنچنان هم مهم نیست که این مغازه در کجای تهران واقع باشد چون قیمت مغازه در هر جای تهران بالاست ولی در نقاط شمالی و پاساژها و مراکز خرید لوکس قیمت مغازه نجومی تر از دیگر مناطق می شود. به هر روی ما قصد داریم در این گزارش به قیمت حدودی مغازه های زیر 15 متر در مناطق مختلف تهران بپردازیم. آن هم مغازه هایی که با وجود متراژ بسیار پایین آن قیمت هایی 10 میلیون تومان(به ازای هر متر) و بیشتر از این دارد.برای مثال یک مغازه 12 متری در فلکه دوم تهرانپارس با طول بر 4 متر و به صورت نوساز متری 20 میلیون تومان به فروش می رسد. این مغازه 6 متر انباری دارد و قیمت پارکینگ آن هم بر روی قیمت کلی محاسبه شده است. از همین رو این مغازه در تهران پارس 250 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. در منطقه ستارخان یک مغازه 15 متری به قیمت هر متر 15 میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. این مغازه که نمای سنگی دارد و سن آن 10 سال است به قیمت کلی 225 میلیون تومان فروخته خواهد شد! در منطقه امیرآباد هم یک مغازه 6 متری به ازای هر متر 50 میلیون تومان قیمت گذاری شده است که قیمت بسیار نجومی برای یک مغازه 6 متری به نظر می آید. این مغازه جواز میوه فروشی دارد و 6 متر هم زیرزمین دارد. ارتفاع سقف آن 3 متر است و سرقفلی و سندملکی هم دارد. این مغازه به قیمت 300 میلیون تومان فروخته میشود.


در جدول زیر می توان قیمت مغازه های مختلف، در دیگر مناطق تهران را مشاهده کرد: