رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می گوید شرط موفقیت طرح حذف چهار صفر از پول ملی کنترل تورم و جلوگیری از رشد آن در ...

ادامه خبر