به نظر می رسد که آمریکا خواستار پرهیز از تنش نظامی در منطقه خلیج فارس است. دولت ترامپ به افزایش فشار اقتصادی بر ایران ادامه می دهد. همزمان از ایران سخنان هم صلح جویانه و هم تهدیدآمیز به گوش می رسد.

ادامه خبر