باشگاه خبرنگاران نوشت: صبح امروز یکی از تماشاگرنماهایی که خود را برای تماشای شهرآورد استقلال و پرسپولیس آماده می کرد، با گاز فلفل به دختر جوان حمله کرد.

ادامه خبر