در حالی که افت قیمت پیشنهادی آپارتمان های مسکونی در اغلب گروه های سنی املاک از ماه گذشته آغاز شده است، سازنده ها و مالکان ...

ادامه خبر