خودروی گران قیمت یکی از مدیران شهرداری آبادان از سوی مردی نقاب دار به آتش کشیده شد.

ادامه خبر