تصادف وحشتناک خودرو سمند محور اهواز - حمیدیه کیلومتر 3 که پس از واژگونی تیر برق به دو نیم شده و روی خودرو می افتد.