روسیه اولین اوراق قرضه یوآنی خود را منتشر خواهد کرد که به دو کشور در دور زدن تحریم ها و تعرفه های آمریکا کمک می کند.

ادامه خبر