66 میلیون سال پیش یک سیارک به قطر 15 کیلومتر به زمین برخورد کرد. شدت این برخورد به قدری زیاد بود که هر چیزی که در فاصله چند کیلومتری ...

ادامه خبر